Kappen

Ook het kappen van bomen behoort tot onze activiteiten. Is een boom in slechte conditie en niet meer veilig voor zijn omgeving of moet deze wijken voor een aanbouw of nieuwbouw, dan staan wij voor u klaar. Wij zijn in staat door de inzet van de juiste mensen en machines om bomen op elke plaats vakkundig te verwijderen, uiteraard met zorg voor de omgeving. Is uw boom gekapt dan zorgen wij ook dat alles netjes wordt achtergelaten.

Elke klus verdient een specifieke aanpak en is afhankelijk van de grootte en de plaats waar de boom staat. Om een boom veilig weg te halen hebben wij een aantal verschillende werkwijzen tot onze beschikking:

Vellen van de boom

Als er voldoende ruimte is en de boom kan in zijn geheel vallen is dit de eenvoudigste oplossing. De boom wordt vakkundig en gericht door ons geveld. Echter in de meeste gevallen is de ruimte beperkt en zal er een andere werkwijze nodig zijn.

Uittoppen met een hoogwerker

Voor het kappen van bomen maken wij veel gebruik van hoogwerkers. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt bepaald welke type hoogwerker hier het meest geschikt voor is en wordt vervolgens door ons ingehuurd. De boom wordt zo in delen kleiner gemaakt en takken en stamstukken worden afgevangen of vallen op de plek waar dat kan.

Uittoppen met een telekraan

Met behulp van een telekraan zijn wij in staat om bomen op moeilijke plaatsen te kappen. Deze bomen worden uitgetopt en in delen weggehesen en op de grond verder kortgezaagd en verwerkt. Deze kranen worden door ons ingehuurd, afhankelijk van de situatie wordt bepaald welk type kraan hiervoor het meest geschikt is. In samenwerking met ervaren mensen kunnen moeilijke projekten worden gerealiseerd.

Uittoppen door klimmers

Hoogwerkers en kranen zijn niet in alle gevallen dè oplossing. In bijvoorbeeld achtertuinen van woningen of in parken is het gebruik van zwaar materieel in veel gevallen niet mogelijk of niet toegestaan. Hiervoor zetten wij in veel gevallen ervaren klimmers in. Deze specialisten hebben de beschikking over de nieuwste klim- en afvangmaterialen en kunnen hiermee op vakkundige wijze bomen uittoppen en verwijderen. Ook hier wordt de boom in delen kleiner gemaakt en takken en stamstukken worden afgevangen of vallen op de plek waar dat kan.

Versnipperen van takhout

Voor de vrijkomende takken bij het snoeien en kappen hebben wij de beschikking over 2 typen versnippermachines, te weten:

Een snippercombinatie bestaande uit een trekker in combinatie met een versnippermachine en een containersysteem. De houtsnippers kunnen zo worden opgevangen en afgevoerd. Afgevoerde houtsnippers worden grotendeels verwerkt tot biomassa en dienen als energiebron voor de energiecentrale. Ook is het natuurlijk mogelijk de snippers ter plaatse te laten.

Voor kleinere klussen of op moeilijke plaatsen hebben wij de beschikking over een zelfaangedreven versnipperaar met 26 pk. dieselmotor op een 80 km/h onderstel.

Transport

Voor het afvoeren van stammen, kophout en stobbefreesafval wordt gebruik gemaakt van een trekker met kraan in combinatie met een platte wagen of via het containersysteem van de snippercombinatie.

Meer informatie over de Husqvarna Automower